otázky a odpovědi

Dali jsme dohromady odpovědi na často kladené otázky ohledně prodeje pozemků v Kunštátu.

prodej a aukce

Jak si koupit pozemek?

1. Vyberte si svůj pozemek zde, přečtěte si podmínky účasti.

2. Vyplňte přihlášku do elektronické aukce a odešlete ji na info@tendera.cz.

3. Složte aukční jistotu, obdržíte výzvu k registraci v elektronickém nástroji.

4. Po registraci se seznamte s prostředím el. nástroje, je k dispozici detailní návod.

5. V uvedený termín aukce se přihlaste do svého účtu v el. nástroji a zúčastněte se aukce.

6. Pokud vyhrajete, budete Městem Kunštát vyzváni ke složení kupní ceny a následně k  podpisu kupní smlouvy. V opačném případě se můžete účastnit jiné aukce v některém z pozdějších termínů.

Jak bude prodej probíhat?

Pozemky budou prodávané formou elektronické aukce prostřednictvím webového portálu https://prodej.ezak.cz/

Kde najdu podmínky prodeje?

Podmínky prodeje budou obsaženy v Aukčních vyhláškách a jejich přílohách a budou k dispozici také na úřední desce Města Kunštát a tomto webu.

Kdy bude schválen prodej pozemků?

Výsledky jednotlivých kol akcí budou schváleny Zastupitelstvem Města Kunštát do 5 pracovních dnů po ukončení aukce.

Jaký je termín aukce?

Pozemky se budou prodávat ve 3 kolech:

1.       Kolo aukce

11. 9. 2021

Pozemky A01 – A05, B01 – B04

2.       Kolo aukce

25. 9. 2021

Pozemky A06 – A09, B05 – B07

3.       Kolo aukce

9. 10. 2021

Pozemky A10 – A13, B08 – B10

Jak se do aukce přihlásit?

Do aukce je možné se přihlásit vyplněním a doručením Přihlášky do elektronické aukce poštou na adresu TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 60200 Brno nebo elektronicky na e-mail info@tendera.cz . Po doručení Přihlášky do elektronické aukce a složení aukční jistoty obdrží zájemce prostřednictvím webového portálu https://prodej.ezak.cz/ výzvu k dokončení registrace v aukčním prostředí.

Mohu koupit více pozemků?

Ne, jeden zájemce (jediná fyzická osoba, manželé nebo budoucí spoluvlastníci) může koupit pouze jeden pozemek. Tím není nijak dotčeno právo účastnit se více aukcí. Pokud však získáte pozemek v jedné aukci již ukončené, nemůžete se zúčastnit další aukce.

Budou se prodávat všechny pozemky najednou?

Pozemky se budou prodávat ve 3 kolech a vždy postupně, tzn. akce na jednotlivé pozemky v daném kole budou zahájené vždy s odstupem 30 minut.

výstavba

Bude Projektová dokumentace domu součástí prodeje? Jaká je její závaznost?

Součástí prodeje bude Projektová dokumentace pro stavební povolení, pravomocné stavební povolení a na pozemcích budou vybudované základové pásy. Stavebníci jsou vázání výškovým a polohovým umístění stavby (dáno vybudováním základových pásů), vzhledem a barevným řešením jednotlivých rodinných domů.

Bude stanoven závazný typ rodinného domu?

Součástí prodeje bude Projektová dokumentace pro stavební povolení a pravomocné stavební povolení. Stavebníci jsou vázání vzhledem a barevným řešením jednotlivých rodinných domů.

Jaké bude zastřešení RD?

Rodinné domy budou zastřešeny plochou střechou lemovanou atikou.

Jaký bude zdroj vytápění RD?

Vytápění je plánované kondenzačním plynovým kotlem.

Jak bude řešené parkování u RD?

U každého rodinného domu je plánovaná garáž a 1 nekryté parkovací místo před domem.

Musím splnit nebo dodržet po dokončení stavby nějaké podmínky?

Po kolaudaci se musí majitel nemovitosti přihlásit do 30 dnů k trvalému pobytu ve Městě Kunštát a s nemovitostí nesmí po dobu 3 let nakládat (nesmí jej převést na nového vlastníka). Převod na tzv. osobu blízkou je možný pouze se souhlasem Zastupitelstva Města Kunštát.

Do kdy musí být dům zkolaudovaný?

Dům musí být zkolaudovaný do 30.6.2024.

cena a platba

Jaká bude vyvolávací cena pozemků?

Vyvolávací cena pozemků typu A je 968 000 Kč vč. DPH
Vyvolávací cena pozemků typu B je 1 210 000 Kč vč. DPH

Jaká bude aukční jistota a minimální příhoz?

Aukční jistota u pozemků typu A je 40 000 Kč
Aukční jistota u pozemků typu B je 50 000 Kč
Pokud se bude jeden zájemce hlásit do více aukcí, musí složit aukční jistotu za každou takovou aukci.
Minimální příhoz je 10 000 Kč

Bude finanční jistota stržena z části kupní ceny při získání pozemku?

Ano, aukční jistota vítěze aukce bude započtena k úhradě kupní ceny. Ostatním účastníkům aukce bude aukční jistota vrácena do 5 dnů na účet, z kterého byla poukázána.

Do kdy musím zaplatit kupní cenu?

Kupní cena musí být složena na účet Města Kunštát nejpozději do 30 dnů od schválení výsledků jednotlivých aukcí Zastupitelstvem Města Kunštát.

lokalita

Je možné si pozemky prohlédnout?

Ano, pozemky jsou volně a přístupné a je možné si je prohlédnout.

Má lokalita již hotové sítě a dopravní napojení?

Kanalizace je dokončená, vodovod a plyn budou dokončeny do předání pozemků. Ostatní rozvody (elektro, veřejné osvětlení, internet, kabelové televize) a komunikace a chodníky budou dokončené v průběhu roku 2022.

Jaká je dostupnost hromadné dopravy?

Dopravní spojení do okolních měst (Brno, Olešnice, Boskovice) je řešeno autobusovými linkami Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Jsou prodávané pozemky zatíženy věcnými břemeny?

Pozemky budou zatíženy věcným břemenem – umístěním podzemního plynového rozvodu a HUP na hranici pozemku.